Monday, 11 May 2009

Siri 3 : Sadah Bani Alawi BUKAN Syi'ah!!!

Dalam perkara ini juga, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad r.a. telah menjelaskan dalam kitab-kitabnya seperti al-Nashoih al-Diniyyah dan Risalatul Mu'awanah sebagaimana berikut maksudnya:

Perbaiki dan luruskanlah agidahmu dengan berpegan pada manhaj (jalan) al-figah al-najiyah (golongan yang selamat) yang dikenali dengan nama Ahlussunnah wal Jama'ah. Ahlussunnah wal Jama'ah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah s.a.a.w. dan para sahabatnya r.a. Jika kalian teliti Al-Guran dan Al-Sunnah - yang mengamdungi ilmu-ilmu keimanan - dengan pemahaman yang benar dan hati yang bersih (salim), serta kalian pelajari perjalanan hidup para salaf yang saleh daripada kalangan sahabat dan tabi'in, maka kalian akan mengetahui secara yakin bahawa kebenaran ada pada golongan Al-Asya'irah yang dinisbahkan kepada Syeikh Abul Hasan Al-Asy'ari r.a. Beliau telah menyusun agidah ahlulhaq beserta dalil-dalilnya.Itulah agidah yang diakui oleh para sahabah dan tabi'in. Itulah agidah ahlulhaq di setiap zaman dan tempat. Itulah juga agidah seluruh kaum sufi, sebagaimana yang disebutkan oleh Abul Qasim al-Qusyairi pada bahagian awal kitabnya 'al-Risalah'.

Alhamdulillah, itulah agidah kami dan saudara-saudara kami para Sadah al-Husaini yang dikenali dengan sebutan Aali Abi Alawi (Bani Alawi). Itulah juga agidah agidah salaf kami (leluhur kami), sejak dari zaman Rasulullah s.a.a.w. hingga ke sa'at ini.


Al-Imam Al-Muhajir ilallah, Sayyidi Ahmad bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-"uraidhi bin Al-Imam Ja'far al-Shadig r.a., datuk pada Sadah al-Husaini tersebut, ketika melihat munculnya berbaga-bagai bentuk bid'ah, gelora hawa nafsu dan pertembungan pendapat di Iraq, maka beliau segera berhijrah meninggalkan Iraq. Beliau selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain sehingga akhirnya tiba di Hadhramaut lalu menetap di sana hingga akhir hayatnya. Allah telah memberkati keturunannya, sehingga sangat banyak daripada mereka yang dikenali kerana ilmu, ibadah, kewalian dan ma'rifatnya. Berkat niat al-Imam al-Mu'taman ini, dan hijrah beliau dari tempat-tempat yang penuh fitnah, maka tidak terjadi pada mereka (anak cucunya) apa yang terjadi pada sejumlah ahlulbait lainnya yang mengikuti berbagai-bagai bid'ah dan hawa nafsu yang menyesatkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau kepada kami dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang ayah di atas jasanya terhadap putera-puteranya. Semoga Allah SWT meninggikan darjat beliau di syurga bersama-sama dengan orang tuanya yang mulia, dan mempertemukan kita dengan mereka dalam keadaan selamat, tidak berubah agidah dan tidak terbabit dengan fitnah. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Di samping itu, agidah al-Maturidiyyah dalam hal ini sama dengan mazhab al-Asya'irah tersebut di atas.


Wahai syi'ah dan musyabbihah!

Hentikanlah perbuatan keji kamu yang tidak pernah jemu mengenderai atau menunggangi kami bagi mencapai maksud jahat kamu. Hari ini, keadaan kami Sadah Aali Alawi sudah cukup tenat kerana mengidap berbagai-bagai penyakit spiritual dan akhlag yang kronik. Kami tidak mahu dan tidak akan menyalahi pegangan leluhur kami dalam agidah, syari'ah dan akhlag. Biarkan kami hidup bersama dengan ummat ini, membaiki diri dan membina semula ummat di atas dasar-dasar Ahlussunnah wal Jama'ah iaitu golongan yang selamat di dunia dan akhirat. Kalau kamu ingin terus hanyut dalam khayalan pegangan kamu, maka teruskanlah sehingga Allah SWT memberi petunjuk kepada kamu atau kamu binasa bersama khayalan pegangan kamu itu.


Wahai saudaraku seIslam sekalian!

Perhatikanlah apa yang telah kunukilkan tentang agidah dan pegangan salaf kami ini. Mereka tiada kena mengena langsung dengan syi'ah bahkan telah berusaha sekuat mungkin dengan pertolongan Allah SWT untuk menjauhkan diri dan zuriat keturunan mereka daripada golongan yang sesat itu. Mereka juga tiada kena mengena dengan mana-mana ahli bid'ah yang lain seperti muysabbihah dan mujassimah. Kami punya agidah dan pegangan sendiri yang telah diajarkan oleh leluhur kami khususnya Baginda Rasulullah s.a.a.w. Kami juga punya mazhab figh sendiri iaitu mazhab al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i r.a. walaupun ada di antara salaf kami yang mencapai darjat mujtahid mutlag seperti al-Ustaz al-A'zam al-Fagih al-Mugaddam Muhammad bin Ali r.a. Seterusnya kami juga punya aliran tharigah sendiri yang menggabungkan aliran al-Ghazaliyyah dan al-Syaziliyyah iaitu aliran yang dikenali dengan Tharigah Alawiyyah. Tidakkah itu ajaran Islam yang paling sempurna daripada segi dasar dan cabangnya. Justeru itu, kami Sadah Bani Alawi tidak berhajat kepada selain daripada Ahlussunnah wal Jama'ah, mazhab figh yang tidak mu'tabar dan tharigah sufiyyah yang menyimpang dari kebenaran.


Wahai saudaraku Sadah Bani Alawi!

Kalau ada di antara kalian yang telah terlanjur atau sengaja menjerumuskan diri ke dalam kancah kesesatan dan kebathilan syi'ah atau musyabbihah dan mujassimah, maka bertaubatlah dan kembalilah ke jalan leluhur kita Sadah Aali Abi Alawi yang lurus dan selamat itu. Kalian tidak akan menjadi lebih baik daripada mereka dengan apa yang kalian pegang itu baik daripada segi ilmu, amal, kezuhudan, wara' dan lain-lain lagi. Tindakan kalian itu tidak lebih daripada memburukan lagi fitnah yang dihadapi oleh ummat ini khususnya Sadah Bani Alawi. Jangalah kalian terpesona dengan syi'ah kerana benci terhadap sahabah dan kealpaan golongan Ahlussunnah daripada menunaikan hak-hak kalian. Kalian tidak menjadi hina jika kalian berpegang teguh dengan kebenaran (ahlussunnah) seperti leluhur kalian walaupun seluruh makhluk di alam ini tidak memperdulikan kalian. Sebaliknya, kalian juga tidak mungkin menjadi mulia jika kalian terpedaya dengan kesesatan (syi'ah dan musyabbihah) walaupun seluruh makhluk di alam ini menyanjungi kalian. Ketahuilah, bahawa salaf kita adalah hujjah bukannya syi'ah dan musyabbihah. Kembalilah kepada jalan yang lurus iaitu jalan leluhur kita Sadah Aali Abi Alawi sebelum terlambat dan pintu taubat telah tertutup.

No comments:

Post a Comment